ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

รายชื่อจังหวัด Risk

ความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ ร้อยละ เด็ก 0-5 ปี ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#จังหวัดผลงานHL
1พังงา16.2461.83
2ระนอง13.4059.09
3กระบี่11.1269.89
4ชุมพร10.9160.64
5นครศรีธรรมราช8.9757.75
6สุราษฎร์ธานี8.8656.45
7ภูเก็ต0.4236.01