ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

รายชื่อจังหวัด Success

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) ร้อยละเ เด็ก9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการ สงสัย ล่าช้าได้รับการกระตุ้นติดตาม เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#จังหวัดผลงานHL
1ระนอง93.70
2กระบี่93.48
3ภูเก็ต93.16
4สุราษฎร์ธานี91.72
5พังงา91.20