ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

รายชื่อจังหวัด Risk

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#จังหวัดผลงานHL
1ชุมพร8.48