ทั้งหมด 6 ผลลัพธ์

รายชื่อจังหวัด Success

การเข้าถึงระบบบริการ(HL) ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#จังหวัดผลงานHL
1กระบี่83.84
2ชุมพร83.80
3สุราษฎร์ธานี83.22
4พังงา82.61
5นครศรีธรรมราช81.85
6ระนอง81.09