ทั้งหมด 18 ผลลัพธ์

Matrix Happen Scoring Analysis

จ.สุราษฎร์ธานี Cluster วัยทำงาน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Key factor / Key risk area)
ประเด็นตัวบงชี้ความสำเร็จkey factorเป้าหมายผลงานSuccessRiskจำนวนอำเภออัตราความเสี่ยงระดับปัญหา
1.การจัดระบบบริการอัตราคัดกรองเบาหวานการเข้าถึงระบบบริการ(HL) >90.0086.8722193
1.การจัดระบบบริการอัตราคัดกรองเบาหวานความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ 78.95241921.052
1.การจัดระบบบริการอัตราคัดกรองความดันโลหิตสูงการเข้าถึงระบบบริการ(HL) >90.0085.6612193
1.การจัดระบบบริการอัตราคัดกรองความดันโลหิตสูงความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ 78.95141921.052
1.การจัดระบบบริการอัตราคัดกรองประชาชนวัยทำงาน อายุ 18-59 ปีการเข้าถึงระบบบริการ(HL) >60.0050.2821193
1.การจัดระบบบริการอัตราคัดกรองประชาชนวัยทำงาน อายุ 18-59 ปีความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ 73.68151926.322
2.ความฉลาดชุมชนอัตราเบาหวานรายใหม่เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)435.99111192
2.ความฉลาดชุมชนอัตราเบาหวานรายใหม่ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา94.74111195.261
2.ความฉลาดชุมชนอัตราความดันโลหิตสูงรายใหม่ เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)988.2980193
2.ความฉลาดชุมชนอัตราความดันโลหิตสูงรายใหม่ ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา100.0080190.001
2.ความฉลาดชุมชนวัยทำงานมีค่า BMI ปกติเข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)>53.0048.93012194
2.ความฉลาดชุมชนวัยทำงานมีค่า BMI ปกติความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา36.840121963.164
2.ความฉลาดชุมชนวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่า BMI ปกติเข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)>49.0045.3326193
2.ความฉลาดชุมชนวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่า BMI ปกติความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา68.42261931.582
3.คุณภาพการพัฒนาอัตรา ประชากรอายุ 35ปี BMI ปกติcut point quality(HL)>53.0052.2638193
3.คุณภาพการพัฒนาอัตรา ประชากรอายุ 35ปี BMI ปกติความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน52.63091947.373
4.การสร้างนโยบายสาธารณะSelf assessment pp excellence5180190.001
4.การสร้างนโยบายสาธารณะประสิทธิภาพการวิเคราะห์ HAPPEN391195.261

(ระดับปัญหา) ระดับ 5 มากกว่าร้อยละ 80 | ระดับ 4 มากกว่าร้อยละ 60 | ระดับ 3 มากกว่าร้อยละ 40 | ระดับ 2 มากกว่าร้อยละ 20 | ระดับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20

ทั้งหมด 19 ผลลัพธ์

Matrix Happen Scoring Analysis

จ.สุราษฎร์ธานี Cluster วัยทำงาน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
ประเด็นตัวบงชี้ความสำเร็จรายการสุราษฎร์>3<3เมืองกาญจนดิษฐ์ดอนสักเกาะสมุยเกาะพะงันไชยาท่าชนะคีรีรัฐนิคมบ้านตาขุนพนมท่าฉางบ้านนาสารบ้านนาเดิมเคียนซาเวียงสระพระแสงพุนพินชัยบุรีวิภาวดีประเทศ
1.การจัดระบบบริการอัตราคัดกรองเบาหวานการเข้าถึงระบบบริการ(HL) 86.872259.8996.7895.7780.7365.2894.0897.6395.2894.0495.0194.0592.7995.1795.5094.8193.0387.5893.3292.6987.4586.48
1.การจัดระบบบริการอัตราคัดกรองเบาหวานความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ 78.952431.902.262.0027.6726.952.651.564.313.652.884.123.653.401.944.294.3122.342.482.08
1.การจัดระบบบริการอัตราคัดกรองความดันโลหิตสูงการเข้าถึงระบบบริการ(HL) 85.661257.9995.9296.1478.8662.8892.2697.6395.6793.5894.5995.3991.1794.8994.7193.8691.8886.3494.1393.3687.5686.99
1.การจัดระบบบริการอัตราคัดกรองความดันโลหิตสูงความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ 78.951432.662.632.4827.6527.112.781.513.623.872.813.044.833.462.144.953.8522.322.272.95
1.การจัดระบบบริการอัตราคัดกรองประชาชนวัยทำงาน อายุ 18-59 ปีการเข้าถึงระบบบริการ(HL) 50.282132.6356.0759.2441.4851.2452.2559.3356.2951.6469.4462.260.0054.2654.4053.7453.6746.7757.1255.4151.280.00
1.การจัดระบบบริการอัตราคัดกรองประชาชนวัยทำงาน อายุ 18-59 ปีความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ 73.681516.9510.3311.1411.6113.0212.7013.8625.256.8115.2512.220.008.598.9516.0811.9544.1824.2821.08
2.ความฉลาดชุมชนอัตราเบาหวานรายใหม่เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)435.99111411.20397.76451.73487.62577.50502.61331.88420.97410.47489.24645.54405.82388.25543.09413.65334.44494.68350.21407.53541.67600.95
2.ความฉลาดชุมชนอัตราเบาหวานรายใหม่ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา94.741110.190.090.370.240.370.220.120.150.210.120.140.130.130.140.120.160.290.400.13
2.ความฉลาดชุมชนอัตราความดันโลหิตสูงรายใหม่ เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)988.2980922.12953.49975.21722.521270.501243.91814.13994.40876.921260.651178.56935.651383.671036.991156.59758.261125.06789.77989.711,000.001,371.99
2.ความฉลาดชุมชนอัตราความดันโลหิตสูงรายใหม่ ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา100.00800.440.221.570.290.770.380.270.500.410.340.130.290.290.450.250.211.251.010.23
2.ความฉลาดชุมชนวัยทำงานมีค่า BMI ปกติเข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)48.9301249.2746.4752.1054.1747.6144.3650.6253.5647.0446.4850.3140.1747.0548.9054.7648.4448.2355.1047.1452.8852.80
2.ความฉลาดชุมชนวัยทำงานมีค่า BMI ปกติความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา36.840128.265.7212.2211.219.633.118.7012.4612.435.847.314.614.184.3116.337.867.577.359.33
2.ความฉลาดชุมชนวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่า BMI ปกติเข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)45.332645.0342.0644.8051.0545.1741.2347.0748.7543.7745.8345.870.0043.6844.4750.5945.1843.4645.4443.9247.470.00
2.ความฉลาดชุมชนวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่า BMI ปกติความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา68.42267.884.587.029.7510.752.816.909.108.396.616.650.002.382.9617.157.005.804.2111.26
3.คุณภาพการพัฒนาอัตรา ประชากรอายุ 35ปี BMI ปกติcut point quality(HL)52.263853.0648.2555.0257.7043.4850.8256.5059.1253.4045.0152.7944.5549.6854.4761.3650.2653.6144.0748.1753.840.00
3.คุณภาพการพัฒนาอัตรา ประชากรอายุ 35ปี BMI ปกติความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน52.630915.077.9714.5920.4617.549.4215.0818.8811.067.7611.2211.419.4012.3114.668.7612.579.3114.36
4.การสร้างนโยบายสาธารณะSelf assessment pp excellence51805544454555404554555.00
4.การสร้างนโยบายสาธารณะประสิทธิภาพการวิเคราะห์ HAPPEN3913344334343405443343.00
4.การสร้างนโยบายสาธารณะGap analysis scoring-2-2-200-1-20-2-1-2001-1-1-1-2-1-2.00