ทั้งหมด 20 ผลลัพธ์

Matrix Happen Scoring Analysis

จ.สุราษฎร์ธานี Cluster วัยเรียน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Key factor / Key risk area)
ประเด็นตัวบงชี้ความสำเร็จkey factorเป้าหมายผลงานSuccessRiskจำนวนอำเภออัตราความเสี่ยงระดับปัญหา
1.การจัดระบบบริการอัตรานักเรียนได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการการเข้าถึงระบบบริการ(HL) >70.0076.2871193
1.การจัดระบบบริการอัตรานักเรียนได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ 0.0001919100.005
1.การจัดระบบบริการร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจช่องปากการเข้าถึงระบบบริการ(HL) >70.0054.5549193
1.การจัดระบบบริการร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจช่องปากความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ 52.63291947.373
2.ความฉลาดชุมชนอัตรานักเรียนสูงดีสมส่วนเข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)>68.0062.16213194
2.ความฉลาดชุมชนอัตรานักเรียนสูงดีสมส่วนความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา31.581131968.424
2.ความฉลาดชุมชนอัตรานักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วนเข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)<10.0016.16016195
2.ความฉลาดชุมชนอัตรานักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วนความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา15.790161984.215
2.ความฉลาดชุมชนเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่ผุ (Cavity free)เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)>56.0082.32180191
2.ความฉลาดชุมชนเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่ผุ (Cavity free)ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา94.74101195.261
2.ความฉลาดชุมชนอัตรานักเรียนผอม (น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์)เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)<5.003.45160191
2.ความฉลาดชุมชนอัตรานักเรียนผอม (น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์)ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา100.00160190.001
2.ความฉลาดชุมชนอัตรานักเรียนเตี้ย (ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์)เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)<5.007.55214194
2.ความฉลาดชุมชนอัตรานักเรียนเตี้ย (ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์)ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา26.322141973.684
3.คุณภาพการพัฒนาอัตรานักเรียน 12 ปี สูงดีสมส่วนcut point quality(HL)>66.0069.9992193
3.คุณภาพการพัฒนาอัตรานักเรียน 12 ปี สูงดีสมส่วนความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน89.47621910.531
3.คุณภาพการพัฒนาอัตรานักเรียน 12 ปี Caries Freecut point quality(HL)>52.0068.50112193
3.คุณภาพการพัฒนาอัตรานักเรียน 12 ปี Caries Freeความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน78.95341921.052
4.การสร้างนโยบายสาธารณะSelf assessment pp excellence5180190.001
4.การสร้างนโยบายสาธารณะประสิทธิภาพการวิเคราะห์ HAPPEN391195.261

(ระดับปัญหา) ระดับ 5 มากกว่าร้อยละ 80 | ระดับ 4 มากกว่าร้อยละ 60 | ระดับ 3 มากกว่าร้อยละ 40 | ระดับ 2 มากกว่าร้อยละ 20 | ระดับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20

ทั้งหมด 21 ผลลัพธ์

Matrix Happen Scoring Analysis

จ.สุราษฎร์ธานี Cluster วัยเรียน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
ประเด็นตัวบงชี้ความสำเร็จรายการสุราษฎร์>3<3เมืองกาญจนดิษฐ์ดอนสักเกาะสมุยเกาะพะงันไชยาท่าชนะคีรีรัฐนิคมบ้านตาขุนพนมท่าฉางบ้านนาสารบ้านนาเดิมเคียนซาเวียงสระพระแสงพุนพินชัยบุรีวิภาวดีประเทศ
1.การจัดระบบบริการอัตรานักเรียนได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการการเข้าถึงระบบบริการ(HL) 76.287166.5179.9462.2972.45113.98101.9236.3786.8565.4379.4986.2173.95101.4391.84104.4779.7564.0971.1158.0862.390.00
1.การจัดระบบบริการอัตรานักเรียนได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ 0.0001930.2830.0323.1756.1266.33130.3835.0344.6866.26114.6063.6939.4576.8981.1843.0456.66385.84245.4945.68
1.การจัดระบบบริการร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจช่องปากการเข้าถึงระบบบริการ(HL) 54.554942.0756.9936.0946.0269.8251.0941.5853.8771.1851.8753.0570.0059.6183.3653.1557.0558.1149.5862.4459.7654.07
1.การจัดระบบบริการร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจช่องปากความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ 52.632916.7411.4423.2719.7810.2215.7014.9718.789.6222.667.0112.165.018.4314.549.4810.4416.457.91
2.ความฉลาดชุมชนอัตรานักเรียนสูงดีสมส่วนเข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)62.1621364.2065.1965.1257.2554.0661.6058.6561.3557.6562.1759.7556.0063.2766.5669.1461.8961.9657.8955.0364.4764.48
2.ความฉลาดชุมชนอัตรานักเรียนสูงดีสมส่วนความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา31.581136.9010.7613.9117.659.9013.146.6818.5219.4518.2511.0415.7511.717.9614.956.4710.148.396.30
2.ความฉลาดชุมชนอัตรานักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วนเข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)16.1601616.2514.8013.3119.3021.3216.7114.2816.1117.7815.4317.3818.9019.5312.8612.0415.6116.2719.0119.0912.0212.30
2.ความฉลาดชุมชนอัตรานักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วนความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา15.790165.566.953.2510.764.846.193.578.246.738.546.408.057.035.106.996.384.845.374.20
2.ความฉลาดชุมชนเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่ผุ (Cavity free)เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)82.3218082.5176.3682.2486.1597.0182.1978.6882.5989.8077.3979.9286.4181.9985.5582.6884.5077.7173.1293.5170.4481.95
2.ความฉลาดชุมชนเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่ผุ (Cavity free)ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา94.7410115.848.3211.338.483.2910.1325.128.428.1113.183.856.6110.9716.468.6013.539.316.823.52
2.ความฉลาดชุมชนอัตรานักเรียนผอม (น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์)เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)3.451603.082.824.024.284.424.233.843.104.312.723.305.372.032.772.663.673.803.423.104.864.77
2.ความฉลาดชุมชนอัตรานักเรียนผอม (น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์)ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา100.001602.862.234.662.422.112.282.201.187.021.881.622.521.731.661.602.093.351.530.50
2.ความฉลาดชุมชนอัตรานักเรียนเตี้ย (ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์)เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)7.552143.528.129.198.789.773.0110.1611.0910.2614.028.146.8012.106.285.248.786.5910.8613.485.646.46
2.ความฉลาดชุมชนอัตรานักเรียนเตี้ย (ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์)ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา26.322143.494.004.685.005.571.996.259.377.0111.566.534.676.633.243.114.503.055.827.05
3.คุณภาพการพัฒนาอัตรานักเรียน 12 ปี สูงดีสมส่วนcut point quality(HL)69.999268.2571.3073.7567.4667.4566.1763.7773.5772.4078.8665.6361.7475.8477.3578.5164.9566.7466.9376.7667.180.00
3.คุณภาพการพัฒนาอัตรานักเรียน 12 ปี สูงดีสมส่วนความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน89.476212.527.0717.6515.3013.897.7812.1211.537.479.4411.007.516.966.2710.144.419.325.005.39
3.คุณภาพการพัฒนาอัตรานักเรียน 12 ปี Caries Freecut point quality(HL)68.5011275.9458.3048.0985.2889.5575.3472.4173.6182.9975.0060.9868.3467.0875.8342.2270.9954.8365.5990.9161.2969.80
3.คุณภาพการพัฒนาอัตรานักเรียน 12 ปี Caries Freeความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน78.953415.9912.3218.538.527.5810.6225.1814.0610.6612.605.3510.3810.2721.6124.1113.9517.188.906.39
4.การสร้างนโยบายสาธารณะSelf assessment pp excellence51805544454555404554555.00
4.การสร้างนโยบายสาธารณะประสิทธิภาพการวิเคราะห์ HAPPEN3913344334343405443343.00
4.การสร้างนโยบายสาธารณะGap analysis scoring-2-2-200-1-20-2-1-2001-1-1-1-2-1-2.00