ทั้งหมด 12 ผลลัพธ์

Matrix Happen Scoring Analysis

จ.นครศรีธรรมราช Cluster ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Key factor / Key risk area)
ประเด็นตัวบงชี้ความสำเร็จkey factorเป้าหมายผลงานSuccessRiskจำนวนอำเภออัตราความเสี่ยงระดับปัญหา
1.การจัดระบบบริการอัตราการคัดกรอง ADLการเข้าถึงระบบบริการ(HL) >80.0087.24133233
1.การจัดระบบบริการอัตราการคัดกรอง ADLความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ 78.261252321.742
2.ความฉลาดชุมชนอัตรากลุ่มติดสังคมเข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)>85.0095.64210231
2.ความฉลาดชุมชนอัตรากลุ่มติดสังคมความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา100.00210230.001
2.ความฉลาดชุมชนอัตรากลุ่มติดเตียงเข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)<2.000.77172231
2.ความฉลาดชุมชนอัตรากลุ่มติดเตียงความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา91.30172238.701
3.คุณภาพการพัฒนาอัตรากลุ่มติดสังคมอายุ 74 ปีcut point quality(HL)>85.0096.94200231
3.คุณภาพการพัฒนาอัตรากลุ่มติดสังคมอายุ 74 ปีความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน100.00180230.001
3.คุณภาพการพัฒนาอัตราผู้สูงอายุติดเตียงอายุ 74 ปีcut point quality(HL)<2.000.53170232
3.คุณภาพการพัฒนาอัตราผู้สูงอายุติดเตียงอายุ 74 ปีความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน100.00170230.001
4.การสร้างนโยบายสาธารณะSelf assessment pp excellence540230.001
4.การสร้างนโยบายสาธารณะประสิทธิภาพการวิเคราะห์ HAPPEN50202386.965

(ระดับปัญหา) ระดับ 5 มากกว่าร้อยละ 80 | ระดับ 4 มากกว่าร้อยละ 60 | ระดับ 3 มากกว่าร้อยละ 40 | ระดับ 2 มากกว่าร้อยละ 20 | ระดับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20

ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

Matrix Happen Scoring Analysis

จ.นครศรีธรรมราช Cluster ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
ประเด็นตัวบงชี้ความสำเร็จรายการนคร>3<3เมืองพรหมคีรีลานสกาฉวางพิปูนเชียรใหญ่ชะอวดท่าศาลาทุ่งสงนาบอนทุ่งใหญ่ปากพนังร่อนพิบูลย์สิชลขนอมหัวไทรบางขันถ้ำพรรณราจุฬาภรณ์พระพรหมนบพิตำช้างกลางเฉลิมพระเกียรติประเทศ
1.การจัดระบบบริการอัตราการคัดกรอง ADLการเข้าถึงระบบบริการ(HL) 87.2413371.5984.2990.1393.0184.1495.4592.6497.4980.8897.7288.6777.6293.0994.1965.5197.8895.4599.1197.1096.5196.1682.4683.6784.3087.72
1.การจัดระบบบริการอัตราการคัดกรอง ADLความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ 78.2612539.3111.2810.757.8517.5514.429.021.9024.542.0611.0925.196.036.9431.261.575.661.064.492.772.6823.0613.27
2.ความฉลาดชุมชนอัตรากลุ่มติดสังคมเข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)95.6421095.5397.4693.7994.6593.7594.2495.7296.7495.1195.7496.5796.8897.5996.8596.9392.2098.1296.3293.8395.8797.2993.1194.4792.1796.91
2.ความฉลาดชุมชนอัตรากลุ่มติดสังคมความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา100.002106.162.445.366.695.795.332.262.415.112.972.802.921.553.742.747.891.071.344.188.213.105.218.52
2.ความฉลาดชุมชนอัตรากลุ่มติดเตียงเข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)0.771720.570.910.560.901.411.160.770.850.801.050.700.770.380.410.631.040.520.861.240.690.501.540.911.150.57
2.ความฉลาดชุมชนอัตรากลุ่มติดเตียงความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา91.301720.410.550.481.141.050.890.840.500.590.600.560.900.250.500.601.110.400.420.710.630.341.260.76
3.คุณภาพการพัฒนาอัตรากลุ่มติดสังคมอายุ 74 ปีcut point quality(HL)96.9420096.0999.3993.9796.6692.4896.1797.7498.0796.7095.2897.3398.5698.4498.2498.4696.2099.2495.7795.5295.5197.0993.5895.4993.220.00
3.คุณภาพการพัฒนาอัตรากลุ่มติดสังคมอายุ 74 ปีความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน100.0018011.080.965.212.8710.5013.313.743.783.655.793.912.532.413.165.725.402.107.384.808.142.675.489.13
3.คุณภาพการพัฒนาอัตราผู้สูงอายุติดเตียงอายุ 74 ปีcut point quality(HL)0.531700.160.610.430.280.750.001.000.581.280.940.440.480.000.000.770.480.000.001.490.561.160.920.751.360.00
3.คุณภาพการพัฒนาอัตราผู้สูงอายุติดเตียงอายุ 74 ปีความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน100.001700.460.962.560.871.180.003.190.852.103.541.921.060.000.005.832.290.000.002.122.101.092.531.72
4.การสร้างนโยบายสาธารณะSelf assessment pp excellence54040550000000000000000050
4.การสร้างนโยบายสาธารณะประสิทธิภาพการวิเคราะห์ HAPPEN502030330000000000000000020
4.การสร้างนโยบายสาธารณะGap analysis scoring0-10-2-200000000000000000-30