ทั้งหมด 18 ผลลัพธ์

Matrix Happen Scoring Analysis

จ.นครศรีธรรมราช Cluster วัยทำงาน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Key factor / Key risk area)
ประเด็นตัวบงชี้ความสำเร็จkey factorเป้าหมายผลงานSuccessRiskจำนวนอำเภออัตราความเสี่ยงระดับปัญหา
1.การจัดระบบบริการอัตราคัดกรองเบาหวานการเข้าถึงระบบบริการ(HL) >90.0083.8405233
1.การจัดระบบบริการอัตราคัดกรองเบาหวานความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ 69.57072330.432
1.การจัดระบบบริการอัตราคัดกรองความดันโลหิตสูงการเข้าถึงระบบบริการ(HL) >90.0083.6705233
1.การจัดระบบบริการอัตราคัดกรองความดันโลหิตสูงความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ 69.57072330.432
1.การจัดระบบบริการอัตราคัดกรองประชาชนวัยทำงาน อายุ 18-59 ปีการเข้าถึงระบบบริการ(HL) >60.0041.3104233
1.การจัดระบบบริการอัตราคัดกรองประชาชนวัยทำงาน อายุ 18-59 ปีความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ 78.26052321.742
2.ความฉลาดชุมชนอัตราเบาหวานรายใหม่เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)412.40170232
2.ความฉลาดชุมชนอัตราเบาหวานรายใหม่ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา100.00170230.001
2.ความฉลาดชุมชนอัตราความดันโลหิตสูงรายใหม่ เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)937.99141232
2.ความฉลาดชุมชนอัตราความดันโลหิตสูงรายใหม่ ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา95.65141234.351
2.ความฉลาดชุมชนวัยทำงานมีค่า BMI ปกติเข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)>53.0047.60116234
2.ความฉลาดชุมชนวัยทำงานมีค่า BMI ปกติความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา30.431162369.574
2.ความฉลาดชุมชนวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่า BMI ปกติเข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)>49.0043.98214234
2.ความฉลาดชุมชนวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่า BMI ปกติความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา39.131142360.874
3.คุณภาพการพัฒนาอัตรา ประชากรอายุ 35ปี BMI ปกติcut point quality(HL)>53.0050.73214233
3.คุณภาพการพัฒนาอัตรา ประชากรอายุ 35ปี BMI ปกติความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน39.130142360.874
4.การสร้างนโยบายสาธารณะSelf assessment pp excellence540230.001
4.การสร้างนโยบายสาธารณะประสิทธิภาพการวิเคราะห์ HAPPEN30202386.965

(ระดับปัญหา) ระดับ 5 มากกว่าร้อยละ 80 | ระดับ 4 มากกว่าร้อยละ 60 | ระดับ 3 มากกว่าร้อยละ 40 | ระดับ 2 มากกว่าร้อยละ 20 | ระดับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20

ทั้งหมด 19 ผลลัพธ์

Matrix Happen Scoring Analysis

จ.นครศรีธรรมราช Cluster วัยทำงาน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
ประเด็นตัวบงชี้ความสำเร็จรายการนคร>3<3เมืองพรหมคีรีลานสกาฉวางพิปูนเชียรใหญ่ชะอวดท่าศาลาทุ่งสงนาบอนทุ่งใหญ่ปากพนังร่อนพิบูลย์สิชลขนอมหัวไทรบางขันถ้ำพรรณราจุฬาภรณ์พระพรหมนบพิตำช้างกลางเฉลิมพระเกียรติประเทศ
1.การจัดระบบบริการอัตราคัดกรองเบาหวานการเข้าถึงระบบบริการ(HL) 83.840568.8673.1486.3391.6274.5095.6393.9490.5973.1193.1485.9581.1283.8294.0380.7492.8293.0894.5194.6392.9695.1364.4481.1287.4586.48
1.การจัดระบบบริการอัตราคัดกรองเบาหวานความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ 69.570737.3216.3814.778.9918.062.425.134.9321.174.358.7920.0816.883.9812.364.645.952.293.727.882.6926.7626.69
1.การจัดระบบบริการอัตราคัดกรองความดันโลหิตสูงการเข้าถึงระบบบริการ(HL) 83.670568.0474.2587.2691.8975.1794.6994.7789.5271.7092.2685.7680.4487.7293.1185.3491.1893.8894.8394.9293.4295.0662.6980.6687.5686.99
1.การจัดระบบบริการอัตราคัดกรองความดันโลหิตสูงความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ 69.570737.1117.7414.829.2316.972.552.775.3621.614.678.3820.248.434.247.945.524.223.232.855.112.8727.1125.57
1.การจัดระบบบริการอัตราคัดกรองประชาชนวัยทำงาน อายุ 18-59 ปีการเข้าถึงระบบบริการ(HL) 41.310427.2733.7049.3754.3843.0039.4152.6640.3040.6249.4847.1836.3441.0849.4944.2140.5446.4362.6851.5547.6950.5629.3641.1451.280.00
1.การจัดระบบบริการอัตราคัดกรองประชาชนวัยทำงาน อายุ 18-59 ปีความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ 78.260520.939.9216.6412.9710.864.9517.2210.1513.409.7011.387.9610.346.8511.0710.375.7313.268.5413.9415.6613.2222.57
2.ความฉลาดชุมชนอัตราเบาหวานรายใหม่เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)412.40170403.53370.37410.24428.83492.88240.08540.02420.65408.41313.27463.24578.04346.48444.40607.63305.33349.42374.10425.29437.30235.46347.83189.89541.67600.95
2.ความฉลาดชุมชนอัตราเบาหวานรายใหม่ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา100.001700.190.690.070.120.150.110.250.300.100.140.090.280.100.150.400.110.090.160.180.230.090.130.13
2.ความฉลาดชุมชนอัตราความดันโลหิตสูงรายใหม่ เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)937.99141933.61799.361071.99966.351533.41567.891218.50887.15813.11760.801247.811171.19838.85914.681750.64562.52692.49956.041027.001195.74554.38699.00471.561,000.001,371.99
2.ความฉลาดชุมชนอัตราความดันโลหิตสูงรายใหม่ ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา95.651410.541.500.210.280.300.180.400.640.240.220.180.430.220.171.030.200.190.250.430.410.250.270.13
2.ความฉลาดชุมชนวัยทำงานมีค่า BMI ปกติเข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)47.6011648.3540.2743.8750.2543.5447.2357.0142.5441.7843.1853.6854.6046.1648.1742.9145.6645.3350.6352.4946.7941.7737.9051.5752.8852.80
2.ความฉลาดชุมชนวัยทำงานมีค่า BMI ปกติความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา30.4311611.725.913.2411.405.737.516.114.866.785.427.9810.829.837.216.765.448.808.917.375.142.967.066.07
2.ความฉลาดชุมชนวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่า BMI ปกติเข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)43.9821444.2938.9240.0247.2942.0244.8451.6739.3239.1641.6448.0251.1141.9543.3840.6741.6742.2347.8348.2143.6040.3237.5449.0947.470.00
2.ความฉลาดชุมชนวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่า BMI ปกติความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา39.131147.774.202.4610.275.454.774.523.685.205.186.8310.918.435.215.603.955.936.605.964.073.174.077.45
3.คุณภาพการพัฒนาอัตรา ประชากรอายุ 35ปี BMI ปกติcut point quality(HL)50.7321452.6636.5944.0051.1449.7949.6463.7446.1241.8140.8354.4555.4451.8059.1447.0951.1145.1747.5754.6748.8944.2144.9649.5353.840.00
3.คุณภาพการพัฒนาอัตรา ประชากรอายุ 35ปี BMI ปกติความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน39.1301412.5414.349.0213.069.4120.8911.128.1611.0915.3412.7019.137.3714.3113.5614.374.3110.0510.177.029.2114.0815.00
4.การสร้างนโยบายสาธารณะSelf assessment pp excellence54040550000000000000000050
4.การสร้างนโยบายสาธารณะประสิทธิภาพการวิเคราะห์ HAPPEN302030330000000000000000020
4.การสร้างนโยบายสาธารณะGap analysis scoring-2-10-2-200000000000000000-30