ทั้งหมด 20 ผลลัพธ์

Matrix Happen Scoring Analysis

จ.นครศรีธรรมราช Cluster วัยเรียน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Key factor / Key risk area)
ประเด็นตัวบงชี้ความสำเร็จkey factorเป้าหมายผลงานSuccessRiskจำนวนอำเภออัตราความเสี่ยงระดับปัญหา
1.การจัดระบบบริการอัตรานักเรียนได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการการเข้าถึงระบบบริการ(HL) >70.0054.5437233
1.การจัดระบบบริการอัตรานักเรียนได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ 0.0002323100.005
1.การจัดระบบบริการร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจช่องปากการเข้าถึงระบบบริการ(HL) >70.0050.8378234
1.การจัดระบบบริการร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจช่องปากความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ 60.87492339.132
2.ความฉลาดชุมชนอัตรานักเรียนสูงดีสมส่วนเข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)>68.0060.61218234
2.ความฉลาดชุมชนอัตรานักเรียนสูงดีสมส่วนความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา13.041202386.965
2.ความฉลาดชุมชนอัตรานักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วนเข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)<10.0013.84012234
2.ความฉลาดชุมชนอัตรานักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วนความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา47.830122352.173
2.ความฉลาดชุมชนเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่ผุ (Cavity free)เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)>56.0076.70132232
2.ความฉลาดชุมชนเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่ผุ (Cavity free)ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา82.61642317.391
2.ความฉลาดชุมชนอัตรานักเรียนผอม (น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์)เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)<5.004.9773233
2.ความฉลาดชุมชนอัตรานักเรียนผอม (น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์)ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา82.61742317.391
2.ความฉลาดชุมชนอัตรานักเรียนเตี้ย (ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์)เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)<5.007.35216234
2.ความฉลาดชุมชนอัตรานักเรียนเตี้ย (ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์)ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา26.092172373.914
3.คุณภาพการพัฒนาอัตรานักเรียน 12 ปี สูงดีสมส่วนcut point quality(HL)>66.0066.4638233
3.คุณภาพการพัฒนาอัตรานักเรียน 12 ปี สูงดีสมส่วนความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน65.22182334.782
3.คุณภาพการพัฒนาอัตรานักเรียน 12 ปี Caries Freecut point quality(HL)>52.0056.82411233
3.คุณภาพการพัฒนาอัตรานักเรียน 12 ปี Caries Freeความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน26.090172373.914
4.การสร้างนโยบายสาธารณะSelf assessment pp excellence540230.001
4.การสร้างนโยบายสาธารณะประสิทธิภาพการวิเคราะห์ HAPPEN30202386.965

(ระดับปัญหา) ระดับ 5 มากกว่าร้อยละ 80 | ระดับ 4 มากกว่าร้อยละ 60 | ระดับ 3 มากกว่าร้อยละ 40 | ระดับ 2 มากกว่าร้อยละ 20 | ระดับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20

ทั้งหมด 21 ผลลัพธ์

Matrix Happen Scoring Analysis

จ.นครศรีธรรมราช Cluster วัยเรียน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
ประเด็นตัวบงชี้ความสำเร็จรายการนคร>3<3เมืองพรหมคีรีลานสกาฉวางพิปูนเชียรใหญ่ชะอวดท่าศาลาทุ่งสงนาบอนทุ่งใหญ่ปากพนังร่อนพิบูลย์สิชลขนอมหัวไทรบางขันถ้ำพรรณราจุฬาภรณ์พระพรหมนบพิตำช้างกลางเฉลิมพระเกียรติประเทศ
1.การจัดระบบบริการอัตรานักเรียนได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการการเข้าถึงระบบบริการ(HL) 54.543733.9661.5237.3759.1953.2153.0762.0769.1756.7758.8162.7060.1783.1940.2972.9241.4480.72107.1467.1963.8521.8727.2428.8362.390.00
1.การจัดระบบบริการอัตรานักเรียนได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ 0.0002335.2759.4031.1577.8762.9956.4462.5837.4026.8565.2350.9347.2527.7584.3135.4044.1999.2445.8587.3233.5819.9123.9523.02
1.การจัดระบบบริการร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจช่องปากการเข้าถึงระบบบริการ(HL) 50.837819.7048.0648.6861.8074.3067.7458.4168.1447.7771.5653.2257.3156.6819.6967.1870.3260.1366.4559.2458.6542.5027.8048.3359.7654.07
1.การจัดระบบบริการร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจช่องปากความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ 60.874916.4513.6219.9513.927.1012.2418.739.0321.155.4214.8622.2615.7817.387.8012.5710.1712.548.194.5215.1016.4012.29
2.ความฉลาดชุมชนอัตรานักเรียนสูงดีสมส่วนเข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)60.6121861.0453.1962.0056.3656.9658.6969.7861.4158.5654.8960.3263.5359.5565.2857.8866.7158.3463.7655.9856.8459.6162.1759.2764.4764.48
2.ความฉลาดชุมชนอัตรานักเรียนสูงดีสมส่วนความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา13.0412016.049.658.9617.4511.7419.0820.5715.5010.0022.918.6721.576.027.888.028.577.7513.3810.3010.887.4117.5925.64
2.ความฉลาดชุมชนอัตรานักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วนเข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)13.8401212.9217.9212.5315.2617.0114.8010.4612.3514.7516.3315.2011.8814.3113.1316.6411.1713.9513.6818.1413.7413.0313.6413.2112.0212.30
2.ความฉลาดชุมชนอัตรานักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วนความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา47.830128.035.683.607.0710.755.434.734.325.057.916.1910.292.674.401.744.155.658.105.392.533.237.705.22
2.ความฉลาดชุมชนเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่ผุ (Cavity free)เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)76.7013284.4371.8378.9882.1176.5070.2786.0781.6866.1176.4786.0771.6067.5690.5465.9073.3368.2086.8662.0283.9288.7353.1381.1070.4481.95
2.ความฉลาดชุมชนเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่ผุ (Cavity free)ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา82.616423.6717.358.6612.0413.3111.5612.9310.9315.1410.856.1225.1213.469.7015.2215.627.8910.0826.639.867.8225.137.43
2.ความฉลาดชุมชนอัตรานักเรียนผอม (น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์)เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)4.97735.725.093.984.204.394.234.545.545.394.155.095.644.963.805.225.284.803.935.124.895.253.434.404.864.77
2.ความฉลาดชุมชนอัตรานักเรียนผอม (น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์)ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา82.61743.682.303.052.802.193.073.2523.032.626.665.939.961.732.702.654.552.092.653.632.5712.501.9036.12
2.ความฉลาดชุมชนอัตรานักเรียนเตี้ย (ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์)เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)7.352167.4713.077.1511.1410.8210.985.125.777.168.858.707.146.023.395.182.708.268.8411.049.326.658.329.915.646.46
2.ความฉลาดชุมชนอัตรานักเรียนเตี้ย (ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์)ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา26.092178.709.215.659.013.4614.0823.616.043.4719.874.7911.522.651.648.612.6417.035.567.597.454.327.355.23
3.คุณภาพการพัฒนาอัตรานักเรียน 12 ปี สูงดีสมส่วนcut point quality(HL)66.463867.6161.6065.8462.1173.5865.1079.1562.9362.1160.6568.5468.8765.4763.5164.6564.8862.4582.0669.8664.9265.6558.6068.6767.180.00
3.คุณภาพการพัฒนาอัตรานักเรียน 12 ปี สูงดีสมส่วนความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน65.221818.7110.078.937.6210.637.708.998.7511.138.645.5613.614.327.824.947.795.0711.378.278.466.697.816.52
3.คุณภาพการพัฒนาอัตรานักเรียน 12 ปี Caries Freecut point quality(HL)56.8241174.2550.7053.4158.9566.1247.1065.0236.9951.2768.2470.1259.2650.3070.2750.6963.0353.1474.2948.0864.3247.8939.0667.0761.2969.80
3.คุณภาพการพัฒนาอัตรานักเรียน 12 ปี Caries Freeความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน26.0901728.7412.6411.1624.1017.8312.7422.1618.0715.3215.0717.9027.5217.4630.2913.2916.479.1521.8424.6811.5214.4827.1618.49
4.การสร้างนโยบายสาธารณะSelf assessment pp excellence54040550000000000000000050
4.การสร้างนโยบายสาธารณะประสิทธิภาพการวิเคราะห์ HAPPEN302030330000000000000000020
4.การสร้างนโยบายสาธารณะGap analysis scoring-2-10-2-200000000000000000-30