ทั้งหมด 26 ผลลัพธ์

Matrix Happen Scoring Analysis

จ.นครศรีธรรมราช Cluster แม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Key factor / Key risk area)
ประเด็นตัวบงชี้ความสำเร็จkey factorเป้าหมายผลงานSuccessRiskจำนวนอำเภออัตราความเสี่ยงระดับปัญหา
1.การจัดระบบบริการร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์การเข้าถึงระบบบริการ(HL) >60.0081.85161232
1.การจัดระบบบริการร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ 69.57472330.432
1.การจัดระบบบริการร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน ได้รับการคัดกรอง พัฒนาการการเข้าถึงระบบบริการ(HL) >90.0077.8515233
1.การจัดระบบบริการร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน ได้รับการคัดกรอง พัฒนาการความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ 69.57172330.432
1.การจัดระบบบริการร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ครั้งแรก)การเข้าถึงระบบบริการ(HL) >20.0019.3526233
1.การจัดระบบบริการร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ครั้งแรก)ความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ 73.91162326.092
1.การจัดระบบบริการร้อยละ เด็ก 0-5 ปี ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการการเข้าถึงระบบบริการ(HL) >90.0057.75023235
1.การจัดระบบบริการร้อยละ เด็ก 0-5 ปี ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ 0.0002323100.005
1.การจัดระบบบริการร้อยละเด็ก3-5 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากการเข้าถึงระบบบริการ(HL) 51.9308234
1.การจัดระบบบริการร้อยละเด็ก3-5 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ 43.480132356.523
2.ความฉลาดชุมชนร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมเข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)<7.004.12180232
2.ความฉลาดชุมชนร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา100.00180230.001
2.ความฉลาดชุมชนร้อยละเ เด็ก9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการ สงสัย ล่าช้าได้รับการกระตุ้นติดตามเข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)>90.0077.32211233
2.ความฉลาดชุมชนร้อยละเ เด็ก9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการ สงสัย ล่าช้าได้รับการกระตุ้นติดตามความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา30.432162369.574
2.ความฉลาดชุมชนร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)>85.0095.18221231
2.ความฉลาดชุมชนร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา95.65221234.351
2.ความฉลาดชุมชนร้อยละ เด็ก0-5ปี สูงดีสมส่วนเข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)>57.0058.22201231
2.ความฉลาดชุมชนร้อยละ เด็ก0-5ปี สูงดีสมส่วนความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา95.65131234.351
3.คุณภาพการพัฒนาร้อยละเด็ก 3 ปีปราศจากฟันน้ำนมผุ(caries free)cut point quality(HL)>54.0060.6355233
3.คุณภาพการพัฒนาร้อยละเด็ก 3 ปีปราศจากฟันน้ำนมผุ(caries free)ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน26.090172373.914
3.คุณภาพการพัฒนาร้อยละเด็กอายุ 42 เดือน สูงดีสมส่วนcut point quality(HL)64.7039233
3.คุณภาพการพัฒนาร้อยละเด็กอายุ 42 เดือน สูงดีสมส่วนความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน39.130142360.874
3.คุณภาพการพัฒนาร้อยละ เด็ก 42 เดือน มีพัฒนาการสมวัยcut point quality(HL)95.14114233
3.คุณภาพการพัฒนาร้อยละ เด็ก 42 เดือน มีพัฒนาการสมวัยความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน82.611042317.391
4.การสร้างนโยบายสาธารณะSelf assessment pp excellence540230.001
4.การสร้างนโยบายสาธารณะประสิทธิภาพการวิเคราะห์ HAPPEN30202386.965

(ระดับปัญหา) ระดับ 5 มากกว่าร้อยละ 80 | ระดับ 4 มากกว่าร้อยละ 60 | ระดับ 3 มากกว่าร้อยละ 40 | ระดับ 2 มากกว่าร้อยละ 20 | ระดับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20

ทั้งหมด 27 ผลลัพธ์

Matrix Happen Scoring Analysis

จ.นครศรีธรรมราช Cluster แม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
ประเด็นตัวบงชี้ความสำเร็จรายการนคร>3<3เมืองพรหมคีรีลานสกาฉวางพิปูนเชียรใหญ่ชะอวดท่าศาลาทุ่งสงนาบอนทุ่งใหญ่ปากพนังร่อนพิบูลย์สิชลขนอมหัวไทรบางขันถ้ำพรรณราจุฬาภรณ์พระพรหมนบพิตำช้างกลางเฉลิมพระเกียรติประเทศ
1.การจัดระบบบริการร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์การเข้าถึงระบบบริการ(HL) 81.8516178.0877.1978.1593.0881.1388.1779.4394.3480.6769.2384.1783.7185.8971.5357.7284.9283.5783.3385.9894.1982.8068.0094.5968.7574.37
1.การจัดระบบบริการร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ 69.574726.6113.6619.6010.4827.5014.5410.426.1123.9322.6114.5012.1718.4713.0519.7012.627.3521.2116.504.6316.3926.745.74
1.การจัดระบบบริการร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน ได้รับการคัดกรอง พัฒนาการการเข้าถึงระบบบริการ(HL) 77.851569.4775.9371.7279.1867.6778.8972.7684.2478.6778.040.0071.6089.9083.2887.2676.7574.7580.4981.4084.5881.5364.5985.8483.3883.73
1.การจัดระบบบริการร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน ได้รับการคัดกรอง พัฒนาการความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ 69.571723.4312.8214.7213.8514.3210.0919.3410.4524.0815.370.0019.315.148.939.2513.019.9724.347.4214.089.0821.1812.94
1.การจัดระบบบริการร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ครั้งแรก)การเข้าถึงระบบบริการ(HL) 19.352627.9618.1714.9513.559.4117.0621.8030.398.935.320.0022.0121.2918.9218.9222.1616.8314.0533.0211.5820.3411.155.4322.0821.18
1.การจัดระบบบริการร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ครั้งแรก)ความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ 73.911618.5414.8411.8013.0710.5814.2713.0916.527.946.510.0011.598.4512.1110.9313.2413.5811.5914.538.907.518.135.10
1.การจัดระบบบริการร้อยละ เด็ก 0-5 ปี ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการการเข้าถึงระบบบริการ(HL) 57.7502344.3363.2849.5361.7357.6257.9460.3654.5555.7078.6366.0961.1072.1352.9755.4849.2069.4766.6268.5468.3049.1345.1363.7790.4690.66
1.การจัดระบบบริการร้อยละ เด็ก 0-5 ปี ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ 0.0002324.7918.1424.8621.1312.6421.6224.8524.0323.6911.6817.1221.4715.1528.7612.7313.9016.9718.7216.4915.1319.5123.7317.98
1.การจัดระบบบริการร้อยละเด็ก3-5 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากการเข้าถึงระบบบริการ(HL) 51.930816.5758.9567.1962.5562.9061.0370.2854.3739.7473.0960.2260.2062.6152.8336.8969.5069.2473.3763.5857.6445.7542.2238.2868.9576.30
1.การจัดระบบบริการร้อยละเด็ก3-5 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ 43.4801317.9618.8320.4415.7019.4313.6021.1820.7528.1714.5918.6826.0317.2514.4516.9424.9211.8219.4421.506.5314.9918.2027.74
2.ความฉลาดชุมชนร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมเข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)4.121804.352.355.743.562.541.474.204.935.311.203.163.832.815.413.954.975.741.425.502.053.470.793.856.516.24
2.ความฉลาดชุมชนร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา100.001803.562.608.604.014.243.357.243.644.011.732.534.432.954.242.505.834.471.434.941.603.331.044.58
2.ความฉลาดชุมชนร้อยละเ เด็ก9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการ สงสัย ล่าช้าได้รับการกระตุ้นติดตามเข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)77.3221175.3575.8479.6165.6741.1872.5585.4281.7968.4234.150.0080.1772.5986.5686.8679.3076.6364.3790.3850.0081.6866.1071.4382.7786.10
2.ความฉลาดชุมชนร้อยละเ เด็ก9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการ สงสัย ล่าช้าได้รับการกระตุ้นติดตามความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา30.4321629.9711.5838.3033.1941.8021.8232.5119.3627.5441.630.0030.9725.8524.4519.3824.3913.5643.535.0220.6715.2727.9841.23
2.ความฉลาดชุมชนร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)95.1822192.8895.6196.3695.3594.4694.2096.6794.1196.9596.240.0095.1193.9797.1797.3094.2595.8994.8390.5894.0596.2796.2298.4591.7896.56
2.ความฉลาดชุมชนร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา95.652217.973.224.446.478.988.033.634.852.845.150.006.645.093.201.493.464.357.1111.186.552.114.971.66
2.ความฉลาดชุมชนร้อยละ เด็ก0-5ปี สูงดีสมส่วนเข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL)58.2220162.0855.1965.6650.9845.5562.2962.2855.8157.6150.9753.5358.4257.5273.9758.6656.2457.2558.4853.0153.6557.7659.2058.5348.9244.71
2.ความฉลาดชุมชนร้อยละ เด็ก0-5ปี สูงดีสมส่วนความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา95.651318.698.198.277.654.8810.339.4410.579.345.245.3810.758.1810.535.894.684.7013.895.9614.375.576.9511.49
3.คุณภาพการพัฒนาร้อยละเด็ก 3 ปีปราศจากฟันน้ำนมผุ(caries free)cut point quality(HL)60.635561.9866.9959.6645.8680.7759.3876.9464.7156.8968.9948.1158.8253.2248.6677.0874.7155.7958.0275.0054.3853.5252.3868.5263.3766.65
3.คุณภาพการพัฒนาร้อยละเด็ก 3 ปีปราศจากฟันน้ำนมผุ(caries free)ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน26.0901736.5219.4518.0416.9313.6924.4520.0619.1328.1220.2416.0031.4116.7715.9222.1921.5911.2327.9629.0621.8129.4530.4815.68
3.คุณภาพการพัฒนาร้อยละเด็กอายุ 42 เดือน สูงดีสมส่วนcut point quality(HL)64.703966.7158.3870.4560.3451.3071.1077.6361.0960.5853.6471.5064.5261.3275.9348.9970.4063.4876.9861.5456.4559.1770.5957.1467.360.00
3.คุณภาพการพัฒนาร้อยละเด็กอายุ 42 เดือน สูงดีสมส่วนความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน39.1301423.5026.7916.4318.2813.8114.5414.8818.3519.5012.1018.8025.128.3213.4113.4923.228.2830.626.6214.5224.9932.2710.58
3.คุณภาพการพัฒนาร้อยละ เด็ก 42 เดือน มีพัฒนาการสมวัยcut point quality(HL)95.1411493.0896.9494.6894.6391.6792.0797.4994.3597.2197.980.0095.1194.7998.0297.5193.6395.7395.7786.7994.0893.5496.0997.2694.540.00
3.คุณภาพการพัฒนาร้อยละ เด็ก 42 เดือน มีพัฒนาการสมวัยความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน82.611046.954.247.788.7711.3514.643.297.554.475.650.0012.125.442.761.716.275.476.0516.568.535.6812.012.72
4.การสร้างนโยบายสาธารณะSelf assessment pp excellence54040550000000000000000050
4.การสร้างนโยบายสาธารณะประสิทธิภาพการวิเคราะห์ HAPPEN302030330000000000000000020
4.การสร้างนโยบายสาธารณะGap analysis scoring-2-10-2-200000000000000000-30