ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตราอปท. ที่ผ่านการประเมิน EHA ระดับพื้นฐานขึ้นไป อย่างน้อย 1 ประเด็นงาน จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1ทุ่งตะโก50.0025.00
2เมืองชุมพร45.2426.32
3ปะทิว42.1620.00
4สวี30.159.09
5ท่าแซะ28.878.33
6หลังสวน28.878.33
7ละแม0.000.00
8พะโต๊ะ0.000.00