ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตราผู้สูงอายุติดเตียงอายุ 74 ปี จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1สวี2.400.64
2หลังสวน1.070.32
3ปะทิว0.000.00
4ทุ่งตะโก0.000.00