ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

cut point quality(HL) อัตราผู้สูงอายุติดเตียงอายุ 74 ปี จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1สวี0.64
2หลังสวน0.32
3ปะทิว0.00
4ทุ่งตะโก0.00