ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตรากลุ่มติดสังคมอายุ 74 ปี จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1เมืองชุมพร8.8595.99
2ท่าแซะ8.0995.96
3หลังสวน4.7198.10
4ทุ่งตะโก3.4499.10
5สวี2.7098.40
6ปะทิว0.00100.00
7พะโต๊ะ0.00100.00