ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

cut point quality(HL) อัตรากลุ่มติดสังคมอายุ 74 ปี จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1ปะทิว100.00
2พะโต๊ะ100.00
3ทุ่งตะโก99.10
4สวี98.40
5หลังสวน98.10
6เมืองชุมพร95.99
7ท่าแซะ95.96