ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

cut point quality(HL) อัตรากลุ่มติดสังคมอายุ 74 ปี จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1ละแม91.67