ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตรากลุ่มติดเตียง จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1เมืองชุมพร0.930.77
2สวี0.710.63
3ปะทิว0.610.84
4หลังสวน0.610.89
5ท่าแซะ0.580.80
6พะโต๊ะ0.430.30
7ทุ่งตะโก0.380.74