ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) อัตรากลุ่มติดเตียง จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1หลังสวน0.89
2ปะทิว0.84
3ท่าแซะ0.80
4เมืองชุมพร0.77
5ทุ่งตะโก0.74
6สวี0.63
7พะโต๊ะ0.30