ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตรากลุ่มติดสังคม จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1เมืองชุมพร6.8394.47
2ท่าแซะ5.2093.78
3ละแม4.2594.27
4หลังสวน4.2096.17
5ปะทิว3.1196.71
6พะโต๊ะ2.0298.70
7ทุ่งตะโก1.8596.31
8สวี1.4598.03