ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) อัตรากลุ่มติดสังคม จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1พะโต๊ะ98.70
2สวี98.03
3ปะทิว96.71
4ทุ่งตะโก96.31
5หลังสวน96.17
6เมืองชุมพร94.47
7ละแม94.27
8ท่าแซะ93.78