ทั้งหมด 6 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ อัตราการคัดกรอง ADL จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1ท่าแซะ5.9094.33
2ปะทิว3.2297.02
3ละแม3.1293.63
4สวี2.7695.37
5พะโต๊ะ2.4797.11
6ทุ่งตะโก1.0698.00