ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

การเข้าถึงระบบบริการ(HL) อัตราการคัดกรอง ADL จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1ทุ่งตะโก98.00
2พะโต๊ะ97.11
3ปะทิว97.02
4สวี95.37
5เมืองชุมพร94.82
6ท่าแซะ94.33
7ละแม93.63