ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

Self assessment pp excellence จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1เมืองชุมพร5
2ท่าแซะ5
3ปะทิว5
4หลังสวน5
5ละแม5
6พะโต๊ะ5
7สวี5
8ทุ่งตะโก5