ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตรา ประชากรอายุ 35ปี BMI ปกติ จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1สวี14.9147.97
2หลังสวน12.3146.88
3ละแม12.1947.37