ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

cut point quality(HL) อัตรา ประชากรอายุ 35ปี BMI ปกติ จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1สวี47.97
2ละแม47.37
3หลังสวน46.88