ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

cut point quality(HL) อัตรานักเรียน 12 ปี Caries Free จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1ปะทิว50.22
2พะโต๊ะ41.49
3ละแม38.57