ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตรานักเรียน 12 ปี สูงดีสมส่วน จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1พะโต๊ะ5.9671.53