ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

cut point quality(HL) อัตรานักเรียน 12 ปี สูงดีสมส่วน จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1เมืองชุมพร63.83
2ทุ่งตะโก62.98
3หลังสวน62.94
4ละแม57.68