ทั้งหมด 6 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตรานักเรียนสูงดีสมส่วน จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1ปะทิว16.0660.38
2เมืองชุมพร15.0661.22
3หลังสวน12.4456.69
4สวี9.4061.05
5พะโต๊ะ8.6660.66
6ละแม6.0754.73