ทั้งหมด 6 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) อัตรานักเรียนสูงดีสมส่วน จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1เมืองชุมพร61.22
2สวี61.05
3พะโต๊ะ60.66
4ปะทิว60.38
5หลังสวน56.69
6ละแม54.73