ทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

cut point quality(HL) ร้อยละเด็กอายุ 42 เดือน สูงดีสมส่วน จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1สวี60.47
2ละแม59.44