ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

cut point quality(HL) ร้อยละเด็ก 3 ปีปราศจากฟันน้ำนมผุ(caries free) จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1หลังสวน45.62
2สวี40.83
3พะโต๊ะ38.10