ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

ความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ ร้อยละเด็ก3-5 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1ท่าแซะ25.0661.62
2สวี23.7154.35
3ปะทิว20.6653.18
4เมืองชุมพร19.3754.66