ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) ร้อยละ เด็ก0-5ปี สูงดีสมส่วน จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1ท่าแซะ70.03
2ปะทิว62.86
3ทุ่งตะโก61.50
4เมืองชุมพร58.54
5พะโต๊ะ57.60
6หลังสวน56.91
7ละแม53.12
8สวี52.91