ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

ความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ ร้อยละ เด็ก 0-5 ปี ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1เมืองชุมพร25.6858.84
2สวี23.0059.30
3ทุ่งตะโก19.1537.71
4พะโต๊ะ18.5064.63
5ท่าแซะ18.4374.49
6ปะทิว18.2751.18
7ละแม18.0365.89
8หลังสวน16.9259.07