ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1พะโต๊ะ10.8710.73
2สวี8.009.00
3เมืองชุมพร6.529.25
4หลังสวน5.278.37
5ทุ่งตะโก5.088.90