ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) อัตรากลุ่มติดเตียง จ.ระนอง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1กระบุรี0.69
2กะเปอร์0.64
3เมืองระนอง0.49
4ละอุ่น0.37
5สุขสำราญ0.27