ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตรากลุ่มติดสังคม จ.ระนอง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1กะเปอร์3.8394.17
2สุขสำราญ3.6497.09
3เมืองระนอง3.3396.89
4กระบุรี2.7795.48
5ละอุ่น1.1597.77