ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

ความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ อัตราคัดกรองประชาชนวัยทำงาน อายุ 18-59 ปี จ.ระนอง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1เมืองระนอง15.3535.90