ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา วัยทำงานมีค่า BMI ปกติ จ.ระนอง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1สุขสำราญ8.4360.11