ทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

การเข้าถึงระบบบริการ(HL) ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก จ.ระนอง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1กะเปอร์51.60
2เมืองระนอง48.05