ทั้งหมด 9 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตราผู้สูงอายุติดเตียงอายุ 74 ปี จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1พนม15.652.52
2ท่าชนะ6.924.29
3เคียนซา5.922.42
4ท่าฉาง5.253.57
5พุนพิน4.193.97
6บ้านนาเดิม4.103.60
7พระแสง2.993.02
8กาญจนดิษฐ์2.462.13
9ดอนสัก2.342.05