ทั้งหมด 9 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

cut point quality(HL) อัตราผู้สูงอายุติดเตียงอายุ 74 ปี จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1ท่าชนะ4.29
2พุนพิน3.97
3บ้านนาเดิม3.60
4ท่าฉาง3.57
5พระแสง3.02
6พนม2.52
7เคียนซา2.42
8กาญจนดิษฐ์2.13
9ดอนสัก2.05