ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตรากลุ่มติดสังคมอายุ 74 ปี จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1ดอนสัก8.0095.89
2ท่าฉาง6.4895.00
3บ้านนาสาร4.5796.52
4คีรีรัฐนิคม4.4097.78
5เมืองสุราษฎร์ธานี4.3097.21
6เกาะพะงัน4.2097.50
7บ้านตาขุน3.7898.31
8เวียงสระ3.2498.15
9ไชยา3.1496.36
10บ้านนาเดิม3.1397.30
11กาญจนดิษฐ์2.4998.11
12ชัยบุรี1.8698.36
13วิภาวดี0.00100.00