ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

cut point quality(HL) อัตรากลุ่มติดสังคมอายุ 74 ปี จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1วิภาวดี100.00
2ชัยบุรี98.36
3บ้านตาขุน98.31
4เวียงสระ98.15
5กาญจนดิษฐ์98.11
6คีรีรัฐนิคม97.78
7เกาะพะงัน97.50
8บ้านนาเดิม97.30
9เมืองสุราษฎร์ธานี97.21
10บ้านนาสาร96.52
11ไชยา96.36
12ดอนสัก95.89
13ท่าฉาง95.00