ทั้งหมด 12 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตรากลุ่มติดเตียง จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1เวียงสระ0.890.65
2พุนพิน0.690.95
3พระแสง0.620.65
4กาญจนดิษฐ์0.600.59
5เมืองสุราษฎร์ธานี0.570.77
6วิภาวดี0.550.70
7ท่าชนะ0.500.87
8คีรีรัฐนิคม0.500.76
9ชัยบุรี0.460.73
10พนม0.460.78
11บ้านตาขุน0.460.85
12บ้านนาสาร0.370.75