ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตรากลุ่มติดเตียง จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1เคียนซา2.881.79
2เกาะสมุย1.452.19
3ดอนสัก1.131.28
4ท่าฉาง1.121.62
5ไชยา0.651.40