ทั้งหมด 12 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) อัตรากลุ่มติดเตียง จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1พุนพิน0.95
2ท่าชนะ0.87
3บ้านตาขุน0.85
4พนม0.78
5เมืองสุราษฎร์ธานี0.77
6คีรีรัฐนิคม0.76
7บ้านนาสาร0.75
8ชัยบุรี0.73
9วิภาวดี0.70
10เวียงสระ0.65
11พระแสง0.65
12กาญจนดิษฐ์0.59