ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตรากลุ่มติดสังคม จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1พุนพิน6.8694.57
2บ้านนาสาร5.9296.16
3ไชยา5.1893.83
4ท่าชนะ5.0895.87
5เมืองสุราษฎร์ธานี3.7896.97
6ดอนสัก3.5295.43
7ชัยบุรี3.4795.29
8บ้านตาขุน3.3394.37
9วิภาวดี2.5396.28
10กาญจนดิษฐ์2.1897.35
11เวียงสระ1.4798.23
12คีรีรัฐนิคม1.2096.56
13บ้านนาเดิม1.1696.44