ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) อัตรากลุ่มติดสังคม จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1เวียงสระ98.23
2กาญจนดิษฐ์97.35
3เมืองสุราษฎร์ธานี96.97
4คีรีรัฐนิคม96.56
5บ้านนาเดิม96.44
6วิภาวดี96.28
7บ้านนาสาร96.16
8ท่าชนะ95.87
9ดอนสัก95.43
10ชัยบุรี95.29
11พุนพิน94.57
12บ้านตาขุน94.37
13ไชยา93.83